สารกำจัดแมลง

Showing 9–16 of 27 results

 • ฟิโพรนิล

  ชื่อสามัญ : Fipronil 5% SC กลุ่มสารเคมี Phenylpyrazole [กลุ่ม2] เลขทะเบียน : 174-2558 คุณสมบัติทางเกษตร : ใช้ป้องกันกำจัดแมลงศัตรูข้าวได้หลากหลายชนิด เช่น หนอนกอข้าว หนอนห่อใบข้าว เพลี้ยกระโดด เพลี้ยไฟ แมลงหวี่ขาว และหนอนเจาะดอกมะลิ

  Read more
 • ฟีโนบูคาร์บ

  ชื่อสามัญ : Fenobucarb 50% W/V EC กลุ่มสารเคมี Carbamate [กลุ่ม 1A] เลขทะเบียน : 846-2562 คุณสมบัติทางเกษตร : ป้องกันกำจัดแมลงในนาข้าว เช่น เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล และเพลี้ยจักจั่นฝ้าย

  Read more
 • ฟูดอล

  ทะเบียนวัตถุอันตราย กปศ. 01-04-59-0053
  ชื่อสามัญ Cypermethrin 10% EC
  กลุ่มสารเคมี Pyrethroid
  คุณสมบัติ สารออกฤทธิ์กำจัดหนอนชนิดต่างๆ ได้หลายชนิด เช่นหนอนเจาะฝักถั่ว หนอนคืบกินใบ หนอนใยผัก หนอนกออ้อย และเพลี้ยจักจั่นมะม่วง

  อัตราการใช้ 20-30ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร

  Read more
 • ฟูดอล2

  ทะเบียนวัตถุอันตราย กปศ. 01-04-59-0053 ชื่อสามัญ Cypermethrin 10% EC กลุ่มสารเคมี Pyrethroid คุณสมบัติ สารออกฤทธิ์กำจัดหนอนชนิดต่างๆ ได้หลายชนิด เช่นหนอนเจาะฝักถั่ว หนอนคืบกินใบ หนอนใยผัก หนอนกออ้อย และเพลี้ยจักจั่นมะม่วง อัตราการใช้ 20-30ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร

  Read more
 • มอนโร

  มอนโร ชื่อสามัญ อีมาเมกตินเบนโซเอต เลขทะเบียนวัตถุอันตราย 1465-2557 (ทะเบียนหมดอายุ 14 ส.ค. 63) กลุ่มสารเคมี Avermectin (กลุ่ม 6) ประโยชน์ ใช้ป้ปงกันกำจัดเพลี้ยไฟในกล้วยไม้ วิธีใช้ อัตราการพ่น 20 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร *พ่นให้ทั่วเมื่อพบการระบาดของเพี้ยไฟในกล้วยไม้

  Read more
 • รันดอล

  ทะเบียนวัตถุอันตราย กปศ. 01-04-5-90025 ชื่อสามัญ Cypermethrin กลุ่มสารเคมี Pyrethroid คุณสมบัติ ใช้กำจัดแมลงคลาน เช่นแมลงสาบ มด และแมลงบินเช่นแมลงวันยุงในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์ และโรงงานผลิตอาหารสัตว์ อัตราการใช้ 500 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร

  Read more
 • อะบาเมกตริน1.8

  ชื่อสามัญ : Abamectin 1.8% EC กลุ่มสารเคมี Avermectin [กลุ่ม6] เลขทะเบียน : 438-2555 คุณสมบัติทางเกษตร : ออกฤทธิ์กำจัดแมลง ไรและหนอนแบบถูกตัวตาย กินตาย และดูดซึมได้ดี กำจัดแมลงได้ทั้งปากดูด และปากกัด เช่นหนอน,เพลี้ยไฟ

  Read more
 • อะมิทราซ20

  ชื่อสามัญ : Amitraz 20% EC กลุ่มสารเคมี Amidine [กลุ่ม19] เลขทะเบียน :1976-2557 คุณสมบัติทางเกษตร : ใช้ป้องกันกำจัดไรแมงมุมคันซาวากุหลาบ กำจัดไรได้ทุกระยะ ไข่ ตัวอ่อน ตัวแก่

  Read more