สินค้าของเรา

สารกำจัดแมลง

ควบคุมการเกิดการเสียหาย การทำลายพืชผลผลิต ทางการเกษตรจาก แมลง หนอน ที่เป้นศัตรูพืชต่างๆ

สารกำจัดวัชพืช

สำหรับกำกัดวัชพืช พืชที่ไม่ต้องการ  ไม่ให้เบียดเบียน พืชผลผลิต ทางการเกษตร

สารกำจัดเชื้อรา

ควบคุมการเกิดการเสียหาย การทำลายพืชผลผลิต ทางการเกษตรจากเชื้อรา

ฮอร์โมน และปุ๋ย

เพื่อบำรุง เสริมสร้างการเจริญเติบโต ของพืชผลทางการเกษตร

สินค้าขายดี

สินค้ามาใหม่

ภาพกิจกรรม-จัดงานขาย

ร้านค้า-ตัวแทนจำหน่าย

สนใจสั่งสินค้า หรือเป็นตัวแทนจำหน่าย คลิ๊ก!