สารกำจัดแมลง

Showing 17–24 of 27 results

 • อีมาเมกตินเบนโซเอต5

  ชื่อสามัญ : Emamectin benzoate 5% WG กลุ่มสารเคมี Avermectin [กลุ่ม 6] เลขทะเบียน : 1972-2557 คุณสมบัติทางเกษตร : ใช้ป้องกันกำจัดเพลี้ยจักจั่นฝ้ายในฝ้าย และหนอนเจาะข้าวโพด

  Read more
 • เต่ามังกร 6 จี

  ชื่อสามัญ : Cartap hydrochioride3%+Fenobucarb 3% GR กลุ่มสารเคมี Nereistoxin analogue+ carbamate เลขทะเบียน : 274-2559 คุณสมบัติทางเกษตร : ยาหว่านเม็ดทราย 2 พลังบวก สารคาร์เทป กำจัดหนอนกอ หนอนม้วนใบ +สารฟีโนบูคาร์บ กำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล

  Read more
 • เอ็มสลัก-สลัก 3.5G

  ชื่อสามัญ : Metaldehyde 3.5% GR เลขทะเบียน: 342-2559 คุณสมบัติทางเกษตร : ใช้กำจัดหอยเชอรี่ในนาข้าวและหอยทุกชนิด

  Read more
 • แกมม่า

  ทะเบียนวัตถุอันตราย กปศ.01-04-59-0022 ชื่อสามัญ Beta-cypermethrin 3% W/V EC กลุ่มสารเคมี Pyrethroid คุณสมบัติ สารออกฤทธิ์กำจัดหนอนแมลงชนิดต่างๆ ได้หลายชนิด เช่น หนอนกระทู้ยัก แมลงหวีหวีขาว หนอนกินใบ เพลี้ยอ่อน หนอนเจาะสมอฝ้าย เพลี้ยจักจั่น อัตราการใช้ 20-30 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 20 ลิตร พ่นให้ทั่วเมื่อมีการระบาดดหนอน

  Read more
 • แกมม่า 2

  ทะเบียนวัตถุอันตราย กปศ.01-04-59-0022 ชื่อสามัญ Beta-cypermethrin 3% W/V EC กลุ่มสารเคมี Pyrethroid คุณสมบัติ สารออกฤทธิ์กำจัดหนอนแมลงชนิดต่างๆ ได้หลายชนิด เช่น หนอนกระทู้ยัก แมลงหวีหวีขาว หนอนกินใบ เพลี้ยอ่อน หนอนเจาะสมอฝ้าย เพลี้ยจักจั่น อัตราการใช้ 20-30 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 20 ลิตร พ่นให้ทั่วเมื่อมีการระบาดดหนอน

  Read more
 • แลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน

  ชื่อสามัญ : Lambda-cyhalothrin2.5% W/V EC กลุ่มสารเคมี Pyrethroid [กลุ่ม 3A] เลขทะเบียน : 1559-2561 คุณสมบัติทางเกษตร : ใช้ป้องกันกำจัดเพลี้ยจักจั่นฝ้ายในกระเจี๊ยบเขียว

  Read more
 • Sale!

  โตลอส (Tolos)

  ฿1,500.00 ฿1,200.00

  ชื่อสามัญ : Thiamethoxam 25% GR กลุ่มสารเคมี Neonicotinoid [กลุ่ม 4A ] เลขทะเบียน : 2238-2561 คุณสมบัติทางเกษตร : ใช้ป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟในข้าว และแมลงปากดูดทุกชนิด เช่น เพลี้ยอ่อน แมลงหวีขาว เพลี้ยจั๊กจั่น

  Add to cart
 • ไซเพอร์เมทริน35

  ทะเบียนวัตถุอันตราย 1865-2556 ชื่อสามัญ Fenobucarb 50% EC กลุ่มสารเคมี Carbamate คุณสมบัติ สารออกฤทธืกำจัดแมลงศัตรูพืชได้เร็ว เช่น เพลี้ยไฟ หนอนกอ หนอนม้วนใบ เพลี้ยกระโดด ด้วงหมัดผัก และแมลงสิง อัตราการใช้ 20-40 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

  Read more