เกี่ยวกับเรา

หจก.มิตรภาพส่งเสริมการเกษตร  ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2535 โดยดำเนินธุรกิจจำหน่าย ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลง , กำจัดศัตรูพืช,กำจัดเชื้อรา ,ปุ๋ย และฮอร์โมนสำหรับพืชที่มีคุณภาพ มายาวนาน กว่า 35 ปี ให้กับร้านค้าและเกษตรกรภายใต้สัญลักษณ์ตราเต่ามังกรทอง

โดยมีจุดมุ่งหมายแน่วแน่ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ มุ่งเน้นการพัฒนาถ่ายทอดเทคโนโลยีและความรู้ให้แก่ร้านค้า และเกษตรกรผ่านทีมงานนักเกษตรที่มีคุณภาพ เพื่อเป้าหมายให้เกษตรกรแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ตรงจุดและสามารถเพิ่มผลผลิตอย่างมีคุณภาพ ทำให้ผลิตภัณฑ์ภายใต้สัญลักษณ์ ตราเต่ามังกรทอง ได้รับการยอมรับจากเกษตรกรทั่วประเทศเสมอมา

Our mission

ให้เกษตรกรได้ใช้สินค้า เคมีเกษตรที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ในราคาที่เอื้อมถึงได้ และช่วยส่งเสริมให้เกษตรกรได้แก้ไขปัญหาได้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น ไม่เสียค่าใช้จ่ายซ้ำซ้อน ซึ่งตรงกับนิยามของบริษัท “สินค้าดี-มีคุณภาพ-ราคายุติธรรม”

  • สินค้าดี
  • มีคุณภาพ
  • ราคายุติธรรม

กด เพิ่มเพื่อนไลน์ เพื่อรับทราบส่วนลด / โปรโมชั่น