สารกำจัดแมลง

Showing 25–27 of 27 results

 • ไซแอมแลมด้า

  ชื่อสามัญ : Lambda-cyhalothrin กลุ่มสารเคมี Pyrethtoid [กลุ่ม 3A] เลขทะเบียน : 2352-2556 คุณสมบัติทางเกษตร : ใช้ป้องกันกำจัดเพลี้ยจักจั่นฝ้ายในกระเจี๊ยบเขียว

  Read more
 • ไตรอะโซฟอส

  ไตรอะโซฟอส (กล่องแดง) ชื่อสามัญ ไตรอะโซฟอส (Triazophos) กลุ่มสารเคมี Organophosphate (กลุ่ม1B) ประโยชน์ ใช้ป้องกันกำจัดหนอนแมลงวันชอบใบในถั่วฝักยาว วิธีใช้ อัตราการพ่น 30 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร *พ่นให้ทั่วเมื่อพบการระบาดของหนอนแมลงวัน ชอบใบในถั่วฝักยาว

  Read more
 • ไตรอะโซฟอส

  ชื่อสามัญ : Triazophos 40% WV EC กลุ่มสารเคมี Organophosphate[กลุ่ม1B] เลขทะเบียน : 433-2559 คุณสมบัติทางเกษตร : ใช้ป้องกันกำจัดหนอนแมลงวันชอนใบในถั่วฝักยาว ออกฤทธิ์ 3 ทาง ดูดซึม ถูกตัวตาย ไอระเหย

  Read more