ไซแอมคู-มิกซ์

Description

ชื่อสามัญ Copper oxychloride 24.6%+Copper hydroxide 22.9%

เลขทะเบียน : 2203-2567

กำจัดเชื้อรา,แบคทีเรีย

ทะเบียนหมด : 20-11-2567

There are no reviews yet.

Be the first to review “ไซแอมคู-มิกซ์”