ไซแอมคลาโซล75

Description

ชื่อ : ไซแอมคลาโซล75

ชื่อสามัญ : ไตรไซคลาโซล tricyclazole

ทะเบียนวัตถุอันตราย : 1041-2561

ทะเบียนหมดอายุ : 3 มิ.ย.67

กลุ่มสาร : Triazolobenzothiazole (กลุ่ม16.1)

สารสำคัญ : 5-methyl-1,2,4-triazolo(3,4-b)(1,3) benzothiazole…………….75% WP

ประโยชน์ :

วิธีใช้ :

There are no reviews yet.

Be the first to review “ไซแอมคลาโซล75”