ไซแอมกรูโฟ-เอ็กซ์

Description

ชื่อสามัญ : Glufosinate-ammonium

กลุ่มสารเคมี : phosphinic acid [กลุ่ม H]

เลขทะเบียน : 2325-2556

คุณสมบัติทางเกษตร : เพื่อกำจัดวัชพืชใบแคบ เช่น หญ้ามาเลเซีย และหญ้าคา วัชพืชใบกว้าง เช่น สาบม่วง กระดุมใบใหญ่ และบาหยา

วีธีใช้ : 150-200 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร

There are no reviews yet.

Be the first to review “ไซแอมกรูโฟ-เอ็กซ์”