เต่ามังกร 6 จี

Description

ชื่อสามัญ : Cartap hydrochioride3%+Fenobucarb 3% GR

กลุ่มสารเคมี Nereistoxin analogue+ carbamate

เลขทะเบียน : 274-2559

คุณสมบัติทางเกษตร : ยาหว่านเม็ดทราย 2 พลังบวก สารคาร์เทป กำจัดหนอนกอ หนอนม้วนใบ +สารฟีโนบูคาร์บ กำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล

There are no reviews yet.

Be the first to review “เต่ามังกร 6 จี”