อิตาเร่

Description

อิตาเร่

ชื่อสามัญ ไดฟีโนโคนาโซล+โพรพิโคนาโซล (difenoconazole+propiconazole)

ทะเบียนวัตถุอันตราย 1491-2557

กลุ่มสารเคมี Triazole

ประโยชน์ ใช้ป้องกันกำจัดโรคกาบใบแห้ง ที่มีสาเหตุเชื้อราเท่านั้น

วิธีใช้ อัตราพ่นบนพื้นที่ต่อไร่ 15-20 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร อัตราการใช้น้ำ 80 ลิตร

*พ่น 2 ครั้ง ครั้งแรก เมื่อเริ่มพบการระบาดของโรคและพ่น ครั้งที่ 2 ห่างจากครั้งแรก 10 วัน

There are no reviews yet.

Be the first to review “อิตาเร่”