รันดอล

Description

ทะเบียนวัตถุอันตราย กปศ. 01-04-5-90025
ชื่อสามัญ Cypermethrin
กลุ่มสารเคมี Pyrethroid
คุณสมบัติ ใช้กำจัดแมลงคลาน เช่นแมลงสาบ มด และแมลงบินเช่นแมลงวันยุงในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์ และโรงงานผลิตอาหารสัตว์
อัตราการใช้ 500 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร

There are no reviews yet.

Be the first to review “รันดอล”