ฟิโพรนิล

Description

ชื่อสามัญ : Fipronil 5% SC

กลุ่มสารเคมี Phenylpyrazole [กลุ่ม2]

เลขทะเบียน : 174-2558

คุณสมบัติทางเกษตร : ใช้ป้องกันกำจัดแมลงศัตรูข้าวได้หลากหลายชนิด เช่น หนอนกอข้าว หนอนห่อใบข้าว เพลี้ยกระโดด เพลี้ยไฟ แมลงหวี่ขาว และหนอนเจาะดอกมะลิ

There are no reviews yet.

Be the first to review “ฟิโพรนิล”