บูโพรเฟซิน

Description

ชื่อสามัญ : Buprofezin 25%WP

กลุ่มสารเคมี Thiadiazin [กลุ่ม16]

เลขทะเบียน :364-2562

คุณสมบัติทางเกษตร : ใช้ป้องกันกำจัดเพลี้ยจักจั่นฝ้ายและแมลงวันขาวในมะเขือเปราะ เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในนาข้าว

There are no reviews yet.

Be the first to review “บูโพรเฟซิน”