ดอกคูณดีไลท์ 12-0-44

Description

สูตรพิเศษถุงสีทอง

ทะเบียนเลขที่ : 952/2560

คุณสมบัติทางเกษตร : ดอกคูณดีไลท์ สามารถละลายน้ำได้ดี เหมาะสำหรับไม้ผล : สร้างเนื้อเพิ่มน้ำหนักรสชาติดี,ข้าว : ออกเต็มรวง สร้างแป้งน้ำหนักเมล็ดดี

There are no reviews yet.

Be the first to review “ดอกคูณดีไลท์ 12-0-44”