จัดงานขายศรีสุวรรณการเกษตร วันที่9 พ.ค.67อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์