“การจัดการลำไผ่เพื่อป้องกันมอด” ลุงโชค-โชคดี ปรโลกานนท์//สามอาชีพฯ