ไตรอะโซฟอส

Description

ไตรอะโซฟอส (กล่องแดง)

ชื่อสามัญ ไตรอะโซฟอส (Triazophos)

กลุ่มสารเคมี Organophosphate (กลุ่ม1B)

ประโยชน์ ใช้ป้องกันกำจัดหนอนแมลงวันชอบใบในถั่วฝักยาว

วิธีใช้ อัตราการพ่น 30 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร

*พ่นให้ทั่วเมื่อพบการระบาดของหนอนแมลงวัน ชอบใบในถั่วฝักยาว

There are no reviews yet.

Be the first to review “ไตรอะโซฟอส”