นางสาวอัญชุลี ลักษณ์อำนวยพร ประธานเครือข่ายอาสาคนรักแม่กลอง ตัวแทนเกษตรกร ระบุว่า จากการรับฟังความคิดเห็นของกรมวิชาการเกษตร โดยมีผู้แสดงความคิดเห็น 47,789 คน มีคนคัดค้าน 75% เห็นด้วย 25% กลุ่มเกษตรกรมีความคิดเห็นโดยสรุปว่า เกษตรกรยังคงมีความจำเป็นต้องใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชทั้ง 3 ชนิด เนื่องจากเป็นปัจจัยในการผลิตของเกษตรกรและเหตุผลในการยกเลิกไม่เพียงพอ ชัดเจนและยังมีข้อโต้แย้งทางวิชาการที่ยังไม่ได้ข้อยุติ และที่สำคัญคือไม่มีสารทดแทนหรือวิธีการทางเลือกอื่นที่มีประสิทธิภาพและราคาเทียบเท่าได้กับสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชทั้ง 3 ชนิดอีกทั้งสารชีวภัณฑ์ เมื่อมีการตรวจสอบสารออกฤทธิ์ในขวดก็พบว่ามีสารเคมีพาราควอตและไกลโฟเซตเป็นส่วนผสมในสารชีวภัณฑ์นั้น ดังนั้นการยกเลิกการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชทั้ง 3 ชนิดจึงสร้างความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรอย่างร้ายแรง อีกทั้งยังส่งผลต่ออุตสาหกรรม ที่ใช้วัตถุดิบทางการเกษตรอีกด้วยเช่นอาหารสัตว์ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป

ตลอดระยะเวลานับแต่การเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ของนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มีเป้าหมายในการยกเลิกสารทั้ง 3 ชนิด โดยไม่มีการพิจารณาข้อมูลทางวิชาการข้อเท็จจริงหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ประกอบและบิดเบือนบัญชานายกรัฐมนตรี โดยใช้อำนาจการเป็นรัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตร กดขี่บังคับขู่เข็ญข้าราชการ สร้างความเดือดร้อนอย่างหนัก ให้กับเกษตรกรทุกหย่อมหญ้าไม่เคารพกฎหมาย ไม่ฟังเสียงร้องทุกข์ของเกษตรกรและภาคส่วนอื่นจึงเป็นเหตุผลในการร่วมชุมนุมในวันนี้

โดยมีข้อเรียกร้องต่อประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีคือ 1 เกษตรกรขอใช้สิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญทวงสิทธิ์ผลการรับฟังความคิดเห็นว่าเสียงส่วนใหญ่คัดค้านการแบนสารเคมี

2 แจ้งนายกรัฐมนตรีให้ทราบไปถึงคณะกรรมการวัตถุอันตรายว่าการแบนสารเคมีส่งผลกระทบถึงสนธิสัญญาและข้อผูกพันระหว่างประเทศอื่น

3 ขอให้นางมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หยุดปฏิบัติหน้าที่เพื่อแสดงความรับผิดชอบ

4 ขอเรียกร้องให้นายอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ธีระวัฒน์ เหมะจุฑาปลัดสธ. เลขา อย. อธิบดีกรมอนามัย อธิบดีกรมการแพทย์ นำข้อมูลทางวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะใบรายงานการตรวจสอบที่ยืนยันว่า ตรวจพบการตกค้างของสารเคมี 3 ชนิด ในผลผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะจังหวัดราชบุรี พร้อมเซ็นชื่อรับรอง และขอรับเอกสารหลักฐานดังกล่าว 15.00 น. วันนี้ ที่กระทรวงอุตสาหกรรม ถ้าไม่เอาเอกสารมามอบให้ หมายถึงว่าผลการตรวจการตกค้างในผักและผลไม้เป็นเท็จ

และ 5 ข้อเรียกร้องให้กลุ่มนักวิชาการ ที่ออกมาต่อต้านสารเคมีแสดงความรับผิดชอบและยืนยันว่างานวิชาการที่ตนวิจัยนั้นมีความถูกต้อง

กลุ่มเกษตรกร จึงขอคัดค้าน มติคณะกรรมการวัตถุอันตราย แต่สนับสนุนมาตรการจำกัดการใช้ตามประกาศกระทรวงเกษตร 5 ฉบับ ที่มีผลบังคับใช้ให้มีการอบรม ผู้ฉีดพ่น และผู้ขาย ซึ่งการสอบผ่านแล้ว 5 แสนราย อีกทั้งเป็นการยกระดับเกษตรกรไทยในการเกษตรที่ดี GAP คือทำเกษตรอย่างปลอดภัยใช้สารเคมีอย่างถูกต้อง

เกษตรกรขอความเป็นธรรมและขอความเมตตาจากนายกรัฐมนตรี เห็นถึงความจำเป็นในการใช้สารเคมีทั้ง 3 ชนิด เพราะเป็นปัจจัยผลผลิตของเกษตรกร

ขณะนี้เกษตรกรทุกคนประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อน อีกทั้งมีวิกฤติที่จะเป็นห่วงโซ่อาหารทั้งระบบ โดยขอให้เกษตรกรได้มีโอกาสใช้ 3 สารดังกล่าว ตามกรอบมาตรการจำกัดการใช้ต่อไป และขอเรียกร้องให้กระทรวงสาธารณสุขรับผิดชอบการกระทำที่นำข้อมูลของ NGO มาใช้โดยไม่มีการตรวจสอบและทบทวนย้อนกลับส่งผลเสียหายต่อเกษตรกรและระบบราชการ

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV