ไตรอะโซฟอส

Description

ชื่อสามัญ : Triazophos 40% WV EC

กลุ่มสารเคมี Organophosphate[กลุ่ม1B]

เลขทะเบียน : 433-2559

คุณสมบัติทางเกษตร : ใช้ป้องกันกำจัดหนอนแมลงวันชอนใบในถั่วฝักยาว ออกฤทธิ์ 3 ทาง ดูดซึม ถูกตัวตาย ไอระเหย

There are no reviews yet.

Be the first to review “ไตรอะโซฟอส”