ไซแอมมูเร่

Description

Difenoconazole+Propiconazole

เลขทะเบียน : 341-2558

กำจัดโรคพืชในนาข้าวชนิดดูดซึม โรคกาบใบแห้ง โรคเมล็ดด่าง ทำให้ต้นข้าวเขียว ใบตั้ง เมล็ดใส ความชื้นต่ำ

ทะเบียนหมด : 17-06-2564

There are no reviews yet.

Be the first to review “ไซแอมมูเร่”