ไซแอมเพนดิ

Description

ชื่อสามัญ PENDIMETHALIN

👉คุณสมบัติ -เป็นสารกําจัดวัชพืชแบบเลือกทําลายในกลุ่ม dinitroaniline มีฤทธิ์ดูดซึมผ่านทางรากและใบ ใช้ก่อนวัชพืชงอกหรือวัชพืชเริ่มงอก

👉คุณประโยชน์ กําจัดวัชพืชใบแคบ เช่น หญ้านกสีชมพู หญ้าตีนนก หญ้าปากควาย และหญ้าตีนติด ใบกว้าง เช่น ผักโขม ผักเบี้ยหิน และผักเสี้ยนผี

There are no reviews yet.

Be the first to review “ไซแอมเพนดิ”