แลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน

Description

ชื่อสามัญ : Lambda-cyhalothrin2.5% W/V EC

กลุ่มสารเคมี Pyrethroid [กลุ่ม 3A]

เลขทะเบียน : 1559-2561

คุณสมบัติทางเกษตร : ใช้ป้องกันกำจัดเพลี้ยจักจั่นฝ้ายในกระเจี๊ยบเขียว

There are no reviews yet.

Be the first to review “แลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน”