แกมม่า 2

Description

ทะเบียนวัตถุอันตราย กปศ.01-04-59-0022
ชื่อสามัญ Beta-cypermethrin 3% W/V EC
กลุ่มสารเคมี Pyrethroid
คุณสมบัติ สารออกฤทธิ์กำจัดหนอนแมลงชนิดต่างๆ ได้หลายชนิด เช่น หนอนกระทู้ยัก แมลงหวีหวีขาว หนอนกินใบ เพลี้ยอ่อน หนอนเจาะสมอฝ้าย เพลี้ยจักจั่น
อัตราการใช้ 20-30 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 20 ลิตร พ่นให้ทั่วเมื่อมีการระบาดดหนอน

There are no reviews yet.

Be the first to review “แกมม่า 2”