เอ็มสลัก-สลัก 3.5G

Description

ชื่อสามัญ : Metaldehyde 3.5% GR

เลขทะเบียน: 342-2559

คุณสมบัติทางเกษตร :
ใช้กำจัดหอยเชอรี่ในนาข้าวและหอยทุกชนิด

There are no reviews yet.

Be the first to review “เอ็มสลัก-สลัก 3.5G”