ฟูจิซาน

Description

ชื่อสามัญ : Isoprothiolane 41.76% W/V EC

กลุ่มสารเคมี Dithiolane

เลขทะเบียน : 682-2555

คุณสมบัติทางเกษตร : ผลิตภัณฑ์ของบริษัท นิฮอน โนยากุ ประเทศญี่ปุ่น ป้องกันกำจัดโรคใบไหม้(Rice Blast)ในข้าว ที่เกิดจากเชื้อรา Pyricularia grisea(Coolee) Saecardo มีประสิทธิภาพหยุดโรคได้ทันที

There are no reviews yet.

Be the first to review “ฟูจิซาน”