อะบาเมกตริน1.8

Description

ชื่อสามัญ : Abamectin 1.8% EC

กลุ่มสารเคมี Avermectin [กลุ่ม6]

เลขทะเบียน : 438-2555

คุณสมบัติทางเกษตร : ออกฤทธิ์กำจัดแมลง ไรและหนอนแบบถูกตัวตาย กินตาย และดูดซึมได้ดี กำจัดแมลงได้ทั้งปากดูด และปากกัด เช่นหนอน,เพลี้ยไฟ

There are no reviews yet.

Be the first to review “อะบาเมกตริน1.8”