อะซอกซีสโตรบิน

Description

ชื่อสามัญ : Azoxystrobin20% W/V EC

กลุ่มสารเคมี Strobilurin type: methoxyacrylate[กลุ่ม 11]

เลขทะเบียน : 850-2560

คุณสมบัติทางเกษตร : ใช้ป้องกันกำจัดโรคกาบใบแห้งในข้าว ที่มีสาเหตุจากเชื้อรา Rhizoctonla solani

There are no reviews yet.

Be the first to review “อะซอกซีสโตรบิน”