มอนโร

Description

มอนโร

ชื่อสามัญ อีมาเมกตินเบนโซเอต

เลขทะเบียนวัตถุอันตราย 1465-2557 (ทะเบียนหมดอายุ 14 ส.ค. 63)

กลุ่มสารเคมี Avermectin (กลุ่ม 6)

ประโยชน์ ใช้ป้ปงกันกำจัดเพลี้ยไฟในกล้วยไม้

วิธีใช้ อัตราการพ่น 20 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร

*พ่นให้ทั่วเมื่อพบการระบาดของเพี้ยไฟในกล้วยไม้

There are no reviews yet.

Be the first to review “มอนโร”