ฟูดอล

ทะเบียนวัตถุอันตราย กปศ. 01-04-59-0053
ชื่อสามัญ Cypermethrin 10% EC
กลุ่มสารเคมี Pyrethroid
คุณสมบัติ สารออกฤทธิ์กำจัดหนอนชนิดต่างๆ ได้หลายชนิด เช่นหนอนเจาะฝักถั่ว หนอนคืบกินใบ หนอนใยผัก หนอนกออ้อย และเพลี้ยจักจั่นมะม่วง

อัตราการใช้ 20-30ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร

Description

ทะเบียนวัตถุอันตราย กปศ. 01-04-59-0053
ชื่อสามัญ Cypermethrin 10% EC
กลุ่มสารเคมี Pyrethroid
คุณสมบัติ สารออกฤทธิ์กำจัดหนอนชนิดต่างๆ ได้หลายชนิด เช่นหนอนเจาะฝักถั่ว หนอนคืบกินใบ หนอนใยผัก หนอนกออ้อย และเพลี้ยจักจั่นมะม่วง
อัตราการใช้ 20-30ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร

There are no reviews yet.

Be the first to review “ฟูดอล”