ฟีโนบูคาร์บ

Description

ชื่อสามัญ : Fenobucarb 50% W/V EC

กลุ่มสารเคมี Carbamate [กลุ่ม 1A]

เลขทะเบียน : 846-2562

คุณสมบัติทางเกษตร : ป้องกันกำจัดแมลงในนาข้าว เช่น เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล และเพลี้ยจักจั่นฝ้าย

There are no reviews yet.

Be the first to review “ฟีโนบูคาร์บ”