ฟิปโพร จีอาร์

Description

ชื่อสามัญ : Fipronil 0.3% GR

กลุ่มสารเคมี Phenylpyrazole [กลุ่ม 2B]

เลขทะเบียน : 1718-2561

คุณสมบัติทางเกษตร : รองก้นหลุมปลูกพืช หว่านกำจัดหนอนกอ หนอนห่อใบในนาข้าว

There are no reviews yet.

Be the first to review “ฟิปโพร จีอาร์”