ฟาร์มนอเวย์

Description

ฟาร์มนอเวย์

ชื่อสามัญ ไตรฟลูมูรอน (Triflumuron)

เลขทะเบียนวัตถุอันตราย 1106-2557 (ทะเบียนหมดอายุ 25 มิ.ย.63)

กลุ่มสารเคมี benzoylurea (กลุ่ม 15)

ประโยชน์ ใช้ป้องกันกำจัดหนอนเจาะสมอฝ้ายในดาวเรือง

วิธีใช้ อัตราการพ่น 30 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร

*พ่นให้ทั่วเมื่อพบการระบาดของหนอนเจาะสมอฝ้ายในดาวเรือง

There are no reviews yet.

Be the first to review “ฟาร์มนอเวย์”