บาวิน 85

Description

ชื่อสามัญ : Carbaryl 85% WP

กลุ่มสารเคมี Carbamate [กลุ่ม 1 A]

เลขทะเบียน : 338-2558

คุณสมบัติทางเกษตร : ใช้ป้องกันกำจัดด้วงหมัดผักแถบลายในคะน้า และเต่าทองในพืชตระกูลแตง เพลี้ยไฟ และหนอนปากกัดทุกชนิด

 

There are no reviews yet.

Be the first to review “บาวิน 85”