ทีเอ็ม สเนล 6 จี

Description

ชื่อสามัญ : Metaldehyde6%

กลุ่มสารเคมี Molluscicide

เลขทะเบียน : กษ 051401 2 0027 62

คุณสมบัติทางเกษตร : ใช้ในการจำกัดศัตรูในบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เช่น หอยเชอรรี่

There are no reviews yet.

Be the first to review “ทีเอ็ม สเนล 6 จี”