ดอกคูนดีไลท์ 6-30-30

Description

สูตรบำรุง ดอก และผล

เลขทะเบียนเลขที่ : 524/2563

คุณสมบัติทางเกษตร : สามารถละลายน้ำได้และพืชสามารถดูดซึมธาตุอาหารเข้าทางรากและทางใบ ช่วยเสริมสร้างความเจริญเติบโตให้แก่ดอกและผลไม้

There are no reviews yet.

Be the first to review “ดอกคูนดีไลท์ 6-30-30”