คอนบอย(ปลวก)

Description

ชื่อสามัญ : Imidacloprid 10% WV SL

กลุ่มสารเคมี Neonicotinoid

เลขทะเบียน : กปศ.01 04 61 0043

คุณสมบัติทางเกษตร : คอนบอยเป็นผลิตภัณฑ์จำกัด มด ปลวก ยุง แมลงวันตามบ้านเรือน

There are no reviews yet.

Be the first to review “คอนบอย(ปลวก)”