คลอร์ไพรดริน

Description

ทะเบียนวัตถุอันตราย 1865-2556
ชื่อสามัญ Fenobucarb 50% EC
กลุ่มสารเคมี Carbamate
คุณสมบัติ สารออกฤทธืกำจัดแมลงศัตรูพืชได้เร็ว เช่น เพลี้ยไฟ หนอนกอ หนอนม้วนใบ เพลี้ยกระโดด ด้วงหมัดผัก และแมลงสิง
อัตราการใช้ 20-40 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

There are no reviews yet.

Be the first to review “คลอร์ไพรดริน”