สารกำจัดแมลง

Showing 1–8 of 28 results

 • กำมะถันทอง

  กลุ่มสารเคมี Inorganic เลขทะเบียน : 50-2560 คุณสมบัติทางเกษตร : ป้องกันและกำจัดโรคพืช ราแป้ง,ราสนิม ไรศัตรูพืช ไรแดงแอฟริกัน,ไรกระเทียม    

  Read more
 • คลอร์ไพรดริน

  ทะเบียนวัตถุอันตราย 1865-2556 ชื่อสามัญ Fenobucarb 50% EC กลุ่มสารเคมี Carbamate คุณสมบัติ สารออกฤทธืกำจัดแมลงศัตรูพืชได้เร็ว เช่น เพลี้ยไฟ หนอนกอ หนอนม้วนใบ เพลี้ยกระโดด ด้วงหมัดผัก และแมลงสิง อัตราการใช้ 20-40 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

  Read more
 • คอนบอย(ปลวก)

  ชื่อสามัญ : Imidacloprid 10% WV SL กลุ่มสารเคมี Neonicotinoid เลขทะเบียน : กปศ.01 04 61 0043 คุณสมบัติทางเกษตร : คอนบอยเป็นผลิตภัณฑ์จำกัด มด ปลวก ยุง แมลงวันตามบ้านเรือน

  Read more
 • ทีเอ็ม สเนล 6 จี

  ชื่อสามัญ : Metaldehyde6% กลุ่มสารเคมี Molluscicide เลขทะเบียน : กษ 051401 2 0027 62 คุณสมบัติทางเกษตร : ใช้ในการจำกัดศัตรูในบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เช่น หอยเชอรรี่

  Read more
 • บาวิน 85

  ชื่อสามัญ : Carbaryl 85% WP กลุ่มสารเคมี Carbamate [กลุ่ม 1 A] เลขทะเบียน : 338-2558 คุณสมบัติทางเกษตร : ใช้ป้องกันกำจัดด้วงหมัดผักแถบลายในคะน้า และเต่าทองในพืชตระกูลแตง เพลี้ยไฟ และหนอนปากกัดทุกชนิด  

  Read more
 • บูโพรเฟซิน

  ชื่อสามัญ : Buprofezin 25%WP กลุ่มสารเคมี Thiadiazin [กลุ่ม16] เลขทะเบียน :364-2562 คุณสมบัติทางเกษตร : ใช้ป้องกันกำจัดเพลี้ยจักจั่นฝ้ายและแมลงวันขาวในมะเขือเปราะ เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในนาข้าว

  Read more
 • ฟาร์มนอเวย์

  ฟาร์มนอเวย์ ชื่อสามัญ ไตรฟลูมูรอน (Triflumuron) เลขทะเบียนวัตถุอันตราย 1106-2557 (ทะเบียนหมดอายุ 25 มิ.ย.63) กลุ่มสารเคมี benzoylurea (กลุ่ม 15) ประโยชน์ ใช้ป้องกันกำจัดหนอนเจาะสมอฝ้ายในดาวเรือง วิธีใช้ อัตราการพ่น 30 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร *พ่นให้ทั่วเมื่อพบการระบาดของหนอนเจาะสมอฝ้ายในดาวเรือง

  Read more
 • ฟิปโพร จีอาร์

  ชื่อสามัญ : Fipronil 0.3% GR กลุ่มสารเคมี Phenylpyrazole [กลุ่ม 2B] เลขทะเบียน : 1718-2561 คุณสมบัติทางเกษตร : รองก้นหลุมปลูกพืช หว่านกำจัดหนอนกอ หนอนห่อใบในนาข้าว

  Read more