สารกำจัดเชื้อรา

Showing all 8 results

 • ฟูจิซาน

  ชื่อสามัญ : Isoprothiolane 41.76% W/V EC กลุ่มสารเคมี Dithiolane เลขทะเบียน : 682-2555 คุณสมบัติทางเกษตร : ผลิตภัณฑ์ของบริษัท นิฮอน โนยากุ ประเทศญี่ปุ่น ป้องกันกำจัดโรคใบไหม้(Rice Blast)ในข้าว ที่เกิดจากเชื้อรา Pyricularia grisea(Coolee) Saecardo มีประสิทธิภาพหยุดโรคได้ทันที

  Read more
 • อะซอกซีสโตรบิน

  ชื่อสามัญ : Azoxystrobin20% W/V EC กลุ่มสารเคมี Strobilurin type: methoxyacrylate[กลุ่ม 11] เลขทะเบียน : 850-2560 คุณสมบัติทางเกษตร : ใช้ป้องกันกำจัดโรคกาบใบแห้งในข้าว ที่มีสาเหตุจากเชื้อรา Rhizoctonla solani

  Read more
 • อิตาเร่

  อิตาเร่ ชื่อสามัญ ไดฟีโนโคนาโซล+โพรพิโคนาโซล (difenoconazole+propiconazole) ทะเบียนวัตถุอันตราย 1491-2557 กลุ่มสารเคมี Triazole ประโยชน์ ใช้ป้องกันกำจัดโรคกาบใบแห้ง ที่มีสาเหตุเชื้อราเท่านั้น วิธีใช้ อัตราพ่นบนพื้นที่ต่อไร่ 15-20 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร อัตราการใช้น้ำ 80 ลิตร *พ่น 2 ครั้ง ครั้งแรก เมื่อเริ่มพบการระบาดของโรคและพ่น ครั้งที่ 2 ห่างจากครั้งแรก 10 วัน

  Read more
 • เอ็มไซด์

  ชื่อสามัญ : Carbendazim 50% SC กลุ่มสารเคมี Benzmimdazole เลขทะเบียน : 1389-2555 คุณสมบัติทางเกษตร : ออกฤทธิ์แบบดูดซึม สามารถดูดซึมเข้าทั้งทางราก และทางใบ เป็นสารป้องกันกำจัดโรคพืชอย่างกว้างขวาง เช่น โรคกาบใบแห้ง โรคใบไหม้ โรคราแป้ง โรคใบจุด ในผัก

  Read more
 • โพเอท

  ชื่อสามัญ : Validamycin 3% W/V SL กลุ่มสารเคมี Antibiotic [กลุ่ม 26] เลขทะเบียน : 679-2560 คุณสมบัติทางเกษตร : สารป้องกันกำจัดโรคพืชในนาข้าวชนิดดูดซึม ป้องกันกำจัดโรคพืชได้หลายชนิด เช่น โรคกาบใบแห้ง โรคเมล็ดด่าง ทำให้ต้นข้าวเขียว ใบตั้ง เมล็ดใส ความชื้นต่ำ

  Read more
 • ไซแอมคู-มิกซ์

  ชื่อสามัญ Copper oxychloride 24.6%+Copper hydroxide 22.9% เลขทะเบียน : 2203-2567 กำจัดเชื้อรา,แบคทีเรีย ทะเบียนหมด : 20-11-2567

  Read more
 • ไซแอมมูเร่

  Difenoconazole+Propiconazole เลขทะเบียน : 341-2558 กำจัดโรคพืชในนาข้าวชนิดดูดซึม โรคกาบใบแห้ง โรคเมล็ดด่าง ทำให้ต้นข้าวเขียว ใบตั้ง เมล็ดใส ความชื้นต่ำ ทะเบียนหมด : 17-06-2564

  Read more
 • ไดฟีโนโคนาโซล+โพรพิโคนาโซล

  ชื่อสามัญ : Difenocnazole15%+Propiconazole15% W/V EC กลุ่มสารเคมี Triazole [กลุ่ม 3+3] เลขทะเบียน : 584-2560 คุณสมบัติทางเกษตร : สารป้องกันกำจัดโรคพืชในนาข้าวชนิดดูดซึม ป้องกันกำจัดโรคพืชได้หลายชนิด เช่น โรคกาบใบแห้ง โรคเมล็ดด่าง ทำให้ต้นข้าวเขียว ใบตั้ง เมล็ดใส ความชื้นต่ำ

  Read more