สารกำจัดเชื้อรา

Showing 9–10 of 10 results

  • ไซแอมมูเร่

    Difenoconazole+Propiconazole เลขทะเบียน : 341-2558 กำจัดโรคพืชในนาข้าวชนิดดูดซึม โรคกาบใบแห้ง โรคเมล็ดด่าง ทำให้ต้นข้าวเขียว ใบตั้ง เมล็ดใส ความชื้นต่ำ ทะเบียนหมด : 17-06-2564

    Read more
  • ไดฟีโนโคนาโซล+โพรพิโคนาโซล

    ชื่อสามัญ : Difenocnazole15%+Propiconazole15% W/V EC กลุ่มสารเคมี Triazole [กลุ่ม 3+3] เลขทะเบียน : 584-2560 คุณสมบัติทางเกษตร : สารป้องกันกำจัดโรคพืชในนาข้าวชนิดดูดซึม ป้องกันกำจัดโรคพืชได้หลายชนิด เช่น โรคกาบใบแห้ง โรคเมล็ดด่าง ทำให้ต้นข้าวเขียว ใบตั้ง เมล็ดใส ความชื้นต่ำ

    Read more