เกษตรไทยไอดอล | EP.50 ตอน การจัดการเกษตร 8 ก.พ. 59